Strandskyddsbråket fällde Samuelsson

Marianne Samuelsson tvingas avgå som Gotlands landshövding. Anledningen är den uppmärksammade bandinspelningen där hon uttalar sig positivt om dispens från strandskyddet för näringslivstoppar.

”Kommunen mörkar rapporten”

Kommunen begärde granskning men skickar inte in en kritisk rapport till Miljööverdomstolen.
– Det är chockartat att kommunen försöker mörka bort en kritisk rapport om vattenbrist, säger Sofia Bothorp, styrelseledamot i föreningen Bevara Ojnaskogen och kommunalpolitiker.

Gotlands kommun förlorar saneringsmål

Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt beslutade i veckan att lantbrukaren Sylve Jakobsson slipper betala elva miljoner kronor för giftsanering till Gotlands kommun. Miljödomstolen slår också fast att kommunens föreläggande var olagligt.