Positivt om vindkraftens utveckling

Två av tre lantbrukare som ägnar sig åt vindkraft räknar med ökad lönsamhet. På Gotland tror man dessutom att vindkraft inom en snar framtid kommer omsätta lika mycket pengar som jordbruket och turismen.

Gotlands kommun förlorar saneringsmål

Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt beslutade i veckan att lantbrukaren Sylve Jakobsson slipper betala elva miljoner kronor för giftsanering till Gotlands kommun. Miljödomstolen slår också fast att kommunens föreläggande var olagligt.