Experten: Därför borde landshövdingen polisanmält Northland

Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län, lät under flera år bli att åtalsanmäla gruvbolaget Northland Resources för misstänkt miljöbrott. Hans uttalanden i media om att det var viktigt att vänta med åtalsanmälan är inte bara felaktig utan förödande för miljöarbetet, skriver Stefan Karlmark i Miljöaktuellt Lag & rätt.