LRF-biolog”Rödlistan dåligt verktyg för naturvårdssatsningar”

Dagens naturvård är inte optimal för att höja värdet på skogens ekosystemtjänster. Rödlistan styr inte rationellt. Om naturvården kombineras med skötsel och brukande av olika slag går det att få ut mer för pengarna, skriver Gunnar Lindén, naturvårdsspecialist på LRF Skogsägarna