”Finansmarknaden på väg mot tipping point”

Klas Eklund, senior hållbarhetsekonom på SEB, ser många signaler och tecken på att bank- och finanssektorn nu snabbt och markant börjar ta hänsyn till klimat- och miljöaspekterna i både kredit­givning och nya sparprodukter.

WWF: Varför gör ni inget?

Nio av tio beslutsfattare i politiken och näringslivet instämmer helt eller delvis i påståendet att dagens kapitalflöden måste styras om från miljöskadliga till hållbara verksamheter för att det inte ska gå åt pipsvängen.

Gröna fonden redo för pengar

Regeringen gav tidigare ett löfte om att bidra med 300 miljoner kronor till FN:s gröna klimatfond under 2014, förutsatt att den blir ”operationell”. Nu är tiden inne enligt Jan Cedergren som är styrelseledamot i fonden.

Vad gör finanssektorn för att bidra till hållbar utveckling?

Kraven på långtgående ansvarstagande för företag ökar. Globalisering, klimatförändring, befolkningstillväxt, korruption
och krav på upprätthållande av mänskliga rättigheter har ställt företagens jakt på tillväxt och ekonomiskt värdeskapande på sin spets. Spelreglerna har sakta förändrats. Att skapa värde för aktieägarna är fortfarande ett prioriterat mål, men inte det allena rådande. Allt fler företag inser värdet av att driva sin affär i ekonomisk, social och miljömässig balans.