Organisatorisk och social arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) trädde i kraft 2016. De tydligare reglerna ska göra det lättare för arbetsgivare att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Under denna heldagsutbildning får du lära dig innebörden av de nya reglerna, och hur du praktiskt kan och bör arbeta utifrån de nya föreskrifterna på ett sätt som stödjer hälsan, affären och lönsamheten.

Därför blir du ineffektiv i kontorslandskap

Oväsen från kollegor och surrande datorer är vanliga inslag för de som sitter i ett kontorslandskap. I många fall leder störningsmomenten till att medarbetarna gör misstag och blir mindre produktiva.

Fem sätt att hantera julstressen

Julen är en stressig tid för många, både på jobbet och privat. Här är tipsen för hur du tar dig igenom de sista veckorna innan det nya året.