Nytt fartyg övervakar fisket

– Den vetenskapliga kunskapen om fiskbestånden är avgörande för att kunna fatta politiska beslut som leder till ett hållbart fiske, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Isabella Lövin: En historisk omröstning

På tisdagen beslutade EU-parlamentets fiskeutskott för första gången att införa ett så kallat maximalt hållbart uttag. Parlamentet erkände också att den europeiska fiskeflottan var överdimensionerad i förhållande till fiskbeståndens tillstånd, och lade fram åtgärder för att minska den.

Strömming från södra Östersjön ätbar igen

Östersjöns strömming innehåller så mycket dioxiner att livsmedelsverket avråder barn, gravida och kvinnor i fertil ålder att äta den. Men nu har halterna minskat på strömming fångad i Stockholms skärgård och söderut.

Nu säger svenskarna nej till bottentrålning

Två av tre svenskar vill förbjuda fiske med bottentrål helt och hållet. Nio av tio svenskar vill förbjuda bottentrålning i skyddade havsområde. Det visar en ny opinionsundersökning.