Döda havsörnar kan bli fall för vindkraftspark

25 havsörnar har dött i kollision med vindkraftverken på norska Smöla. I en opublicerad rapport rekommenderar en expert från Bernkonventionen att anläggningen stängs eller stängs av under delar av året.