Konsumenter betalar gärna mer

Åtta av tio svenskar är beredda att betala ett högre pris för skor som är tillverkade med respekt för miljö och mänskliga rättigheter.

Forskare varnar för cancerfälla

Giftiga ämnen som antas vara cancerframkallande rinner rakt ut i naturen och grundvattnet från textilindustrins reningsverk och påverkar djur- och växtlivets DNA, enligt en ny avhandling.

Så enkelt kan industrin bli grönare

Färre industriföretag skulle bryta mot miljölagstiftningen och fler skulle övergå till renare teknik om myndigheter som ansvarar för miljötillsyn riktar sina insatser mot de företag som använder mest miljöskadlig teknik.