Brister i infrastrukturen sätter stopp för elbilar

Trots supermiljöpremien har försäljningen av elbilar inte nått de nivåer regeringen hoppades på. Anledningen är bland annat brister i infrastrukturen och svårigheter att ”tanka” sin elbil hemma menar forskare.

Folkomröstning ska lösa rödgrön oenighet om Förbifarten

I dag presenterar det rödgröna ett åtgärdspaket för infrastruktur och kollektivtrafik i Stockholm. Löftet om en regional folkomröstning om den omstridda motorvägen Förbifart Stockholm blir ett sätt att lösa de rödgrönas interna oenighet om projektet.

Trängselskatt i Göteborg finansierar jättesatsning

Vägverkets utredare föreslår satsningar på infrastruktur i västra Götaland för nära 30 miljarder. Trängselskatt enligt Stockholms modell beräknas kunna bidra med tolv av dem. I satsningen skulle bland annat nya tunnlar för bilar och tåg ingå.

Banverket missar klimatmålen – 77 miljarder saknas

Enligt Klimatberedningens förslag, där alla partier var eniga, bör järnvägens kapacitet öka med 50 procent för att klara klimatmålen. För att lyckas skulle Banverket behöva runt 90 miljarder för nyinvesteringar. Regeringens infrastrukturpropostion ger emellertid, som bäst, 13 miljarder.