Här är klädjättarnas nya business

Kretsloppstänket med cirkulär ekonomi som affärsmodell vinner mark i klädbranschen. H&M ligger i framkant när det gäller återvinning av textilier. 2014 samlade modeföretaget in 7 684 ton plagg världen över.

Debatt ”Kommunala renhållningsbolag ger större miljönytta”

Idag är det långt mellan återvinningsstationerna och behållarna är överfulla. Branschen har inte lyckats minska mängden avfall. Låt därför insamlingen av förpackningar och tidningar bli kommunens ansvar, skriver moderaterna Peter Danielsson, ordförande Avfall Sverige och Lana Tihic, ordförande Nordvästra Skånes Renhållningsbolag AB