Kemikalieutsläpp beror ofta på slarv

De flesta olyckor som gäller kemikalieutsläpp vid svenska industrianläggningar beror på bristande underhåll, grovt slarv eller att säkerhetsanordningar saknas. Det visar en ny undersökning.

Stort antal miljögifter i fågelägg

En ny studie av fågelägg från öar i Norska havet visar att äggen innehåller ett stort antal miljögifter. Flera av de påträffade gifterna är sådana som införts för att ersätta gamla, mer skadliga ämnen.

Solskyddsmedel – potentiell miljöfara

UV-filter från solskyddsmedel innebär en potentiell risk för vattenmiljön. Det visar en ny studie som Naturvårdsverket beställt och som utförts vid svenska badplatser av IVL Svenska Miljöinstitutet.

A-hus CO2-märker sina villor

För att konsumenterna ska kunna göra klimatsmarta husaffärer har A-hus börjat redovisa koldioxidutsläppen för sina villor.