Nya myndigheter, nya generaldirektörer

Christina Lugnet och Dan Hjalmarsson blir generaldirektör för Tillväxtverket respektive Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Tillträdena sker den 1 april 2009 då myndigheterna inrättas. De två nya verken ersätter tre gamla – Glesbygdsverket, Nutek och Institutet för tillväxtpolitiska studier – som avvecklas. Christina Lugnet var tidigare kommunchef i Haparanda och Dan Hjalmarsson direktör på Sweco Eurofutures.

Emma Grönlund cr-ansvarig på Eniro

Emma Grönlund har som cr-ansvarig fått ansvar för csr-frågor på Eniro. Hon är sedan tidigare presschef på företaget, vilket hon kommer att fortsätta vara.

Maria Norrfalk blir ordförande i Future Forests

Styrelsen i forskningsprogrammet Future Forests är utsedd av SLU:s rektor. Ordförande blir Maria Norrfalk, landshövding i Dalarna. Övriga styrelsemedlemmar är Wilhelm Agrell, professor vid Lunds universitet, Ann-Britt Edfast, forskningschef Sveaskog, Pelle Gemmel, skogschef SCA, Linda Hedlund, skogschef LRF, Erik Normark, skogsvårdschef Holmen Skog, och Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt friluftsliv.

Lena Erixon ny generaldirektör på Vägverket

Regeringen har utnämnt Lena Erixon till generaldirektör för Vägverket under perioden 1 juni till 31 december 2009. Hon är i dag chef för verksamhetsområdet Samhälle och har arbetat på verket sedan 2000.

Johan Erlandsson startar eget

Johan Erlandsson har startat egen verksamhet med bland annat föreläsningar och seminarier om hållbar livsstil och miljö. Han driver och utvecklar även de sociala medierna Ecoprofile och Solochvind med miljökoppling. Fram till december 2008 arbetade Johan med ett forskningsprojekt på Chalmersom miljöinformation i produktkedjor.