5 gröna användningsområden för drönare

I takt med att drönare blir allt mer tekniskt avancerade ökar användningsområdena. Nättidskriften edie.net har undersökt vilken roll drönarna kan spela för miljö- och klimatarbetet i framtiden.

Miljöminister avgår efter kritik

Danmarks miljöminister Eva Kjer Hansen avgår. Bakgrunden är kritik om att hon lämnat tvivelaktiga uppgifter till danska parlamentet om effekterna av en nytt paket med miljö- och lantbrukslagar.

Miljöutskottet vill frysa alla GMO-beslut

Nu vill politikerna i EU-parlamentet stoppa alla beslut gällande genmodifierade grödor. De vill att EU-kommissionen ska ta fram ett annat system för godkännande av GMO-produkter.

Lantmännen vill höja kraven för livsmedel

I en ny rapport skriver Lantmännen, konsultbyrån 2050 och forskningsinstitutet SP att miljökraven på livsmedel bör höjas så att de matvaror som ger minst miljönytta försvinner från marknaden.

Europaparlamentarikern som bloggar om miljöfrågor

Bloggen Fjellner.eu drivs av Europaparlamentarikern Christofer Fjellners (M) och handlar om hans uppfattningar hur besluten i Bryssel påverkar människor lokalt i Sverige. Några av Fjellners hjärtefrågor är: jakt, fiske, jordbruk, miljö och frihandel.

Nio av tio jordbruk borta

På 25 år har 90 procent av södra Sveriges jordbruk försvunnit. Strukturförändringen får stora konsekvenser för bönder, biologisk mångfald och landskapsutformningen.

Carl Piper: Därför måste vi avveckla gårdsstödet

Tidningen ETC uppmärksammade nyligen att Sveriges godsägande adel har fått över en halv miljard kronor i EU-bidrag de senaste sex åren. Trots att min verksamhet hör till dem som mottagit mest stöd anser jag att ”gårdsstödet” bör avskaffas i sin nuvarande form, till förmån för ekonomiska styrmedel som ställer krav på en hållbar omställning av jordbruket. Regeringen har aviserat ändringar som leder i rätt riktning. Men man behöver gå snabbare fram, i synnerhet på EU-nivå, skriver Carl Piper vars familj förvaltar Högestad och Christinehof.

Miljöforskare föreslår köttskatt

Genom att äta mindre kött och effektivisera storjordbruket kan de globala klimatutsläppen från jordbruk minskas med 90 procent till år 2030. Det visar en ny rapport från USA. Nu vill svenska forskare införa en skatt på kött.