Ny dammsugarteknik ska rädda Östersjöns bottnar

Ny teknik gör det möjligt att dammsuga bort det översta sedimentet av Östersjöns syrefattiga bottnar och på så vis öka syrehalten i havet. Metoden ska också kunna användas för att ta upp fosfor ur havsbottnen.

Köttkonsumtionen ökar

Trots klimatlarm fortsätter svenskarna att äta stora mängder nötkött, griskött och fjäderfäkött. Nya siffror från Jordbruksverket pekar på ett rekordår för den svenska köttkonsumtionen.

Regeringen vill utbilda maskinförare i eco-driving

De stora dieseldrivna maskinerna inom byggbranschen samt jord- och skogsbruket kan stå för 4 procent av de svenska koldioxidutsläppen. Regeringen har nu gett Vägverket, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen i uppdrag att skapa en handlingsplan för att främja en mer sparsam körning bland maskinförarna.