IKEA blir av med FSC-certifiering

IKEA och dotterbolaget Swedwood har länge kritiserats för avverkningar av urskog i ryska Karelen, som idag är den största sammanhängande taigaurskog som finns kvar i Europa. Nu beslutar FSC att dra tillbaka certifieringen för Swedwoods skogsbruk där.