Kammarrätten: Nej till skonsam avverkningsmetod

En markägare i Lycksele som ville hugga ner sin skog på ett skonsamt sätt fick nej i Kammarrätten. Skogsstyrelsen menar att metoden inte är tillräckligt vetenskapligt prövad och fungerar dåligt på den högt belägna marken.