Forskare tror på solenergins potential

Solenergi har potential att ersätta både fossila bränslen och kärnkraft. Under senare år har produktionen ökat kraftigt men flera hinder återstår fortfarande om solen ska bli en kraftkälla att räkna med.

Japan återstartar reaktorer

Trots farhågor om säkerhetsbrister och ett starkt folkligt motstånd startar Japan nu de första reaktorerna som stängdes i samband med katastrofen i Fukushima.

Reaktorstängningar applåderas

– Nu när kärnkraftselefanten går ut ur rummet är det vår förhoppning att det äntligen ska låsa upp många knutar i energidebatten.