Greenpeace-aktion mot kärnkraftverket i Oskarshamn

Vid sjutiden i morse tog sig ett 20-tal Greenpeace-aktivister in på kärnkraftverket i Oskarshamn. Syftet var att visa på den bristfälliga säkerheten och protestera mot att reaktorerna i Oskarshamn inte stängs.

Japan klarar energiförsörjningen utan kärnkraft

Fukushimakatastrofen har tvingat den japanska industrin att bli mer energieffektiv. Flera företag samarbetar dessutom med forskare för att ta fram miljöteknik som kan ersätta landets kärnkraftverk som fortfarande ligger nere.