Så giftig är din soffa

Forskarna blev förvånade när de upptäckte mängden klorerade fosforflamskyddsmedel som läcker från svenska soffor. Varje år uppskattas mängden till ungefär två ton.

Giftiga leksaker kan leda till åtal

En fjärdedel av alla leksaker som granskats av Kemikalieinspektionen innehöll gifter. Nu utreds om de som sålt, eller importerat, leksakerna gjort sig skyldiga till brott.

Nu kommer boken om miljöriskanalys

Tomas Öberg är docent i miljökemi vid högskolan i Kalmar och han har skrivit den första svenska läroboken i miljöriskanalys. I boken kan man läsa om saker som riskbedöming, riskkommunikation och riskhantering inom miljöområdet.