Så undviker du skadliga kemikalier i vardagen

I vår vardag exponeras vi för extremt många kemiska ämnen. Som lekman kan det vara svårt att veta vilka av dem som är farliga och hur man kan skydda sig från dem. Aktuell Hållbarhet ringde upp Erik Gravenfors på Kemikalieinspektionen för att höra vad han har för tips.

Ny infärgningsmetod från svensk startup kan revolutionera textilindustrin

Det svenska företaget We are Spindye har utnämnts till ett av världens mest intressanta start up-bolag inom hållbara lösningar för den globala klädindustrin. Företagets infärgningsteknik har även lyfts fram i Greenpeace årliga textilrapport. För Aktuell Hållbarhet berättar We are Spindye´s grundare Martin Bergling vad tekniken går ut på.

10 tips för en hållbar jul

Det kan upplevas som att julen har gått från att vara en stillsam och spirituell högtid, till att bli en stressig och konsumistisk storhelg. Men det är inte för sent att ta julen tillbaka! Aktuell Hållbarhet listar 10 tips för en mer fröjdesam och hållbar högtid.

Riskbedömning av kemikalier

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna heldagsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter.

Kemikalier i verksamheten – så följer du lagar och exponeringsscenarier

Kraven kring hantering och användning av kemikalier blir allt hårdare och mer komplicerade. Denna heldagsutbildning är för dig som arbetar med, eller ansvarar för, hantering av kemikalier i den egna verksamheten. Du får det senaste inom kemikalie-lagstiftning, vad som krävs för att följa lagarna och kunskaper i hur exponeringsscenarier ska läsas och förstås.

Riskbedömning av kemikalier – lagkrav och praktiskt utförande

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna tvådagarsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter. Vi går bland annat igenom hur du hittar nödvändig information, vilka typer av hantering som ska riskbedömas och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas.

FN: Behovet av giftiga bekämpningsmedel är en myt

Att bekämpningsmedel skulle behövas för att producera tillräckligt med mat för en växande global befolkning är en myt. Det menar FN som idag presenterade en rapport där man anklagar tillverkare av bekämpningsmedel för att motarbeta försök att minska giftiga bekämpningsmedel som utgör en stor fara för miljön och för människors hälsa.

Exponeringsscenarier i utökade säkerhetsdatablad

Användare av kemikalier måste hantera exponeringsscenarier i det nya utökade säkerhetsdatabladet (e-SDS). Under denna heldagsutbildning får du lära dig vad du behöver göra när du får ett SDS av din leverantör, hur du läser, förstår och använder informationen i exponeringsscenarierna