Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Vi går igenom hur du identifierar utsläppen för din verksamhet, väljer vad beräkningarna ska omfatta samt hur du beräknar och redovisar resultatet med ett klimatbokslut.

Morningstar rankar klimatprestanta i 30 000 fonder

Morningstar, världens största utgivare av fondinformation, lanserar nu en koldioxidrating av 30 000 fonder globalt, som ska hjälpa investerarna att utvärdera en fonds exponering mot fossila bränslen samt underliggande bolags förmåga att ställa om verksamheten för att minska koldioxidutsläpp.

Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du steg för steg tar fram en strategi och handlingsplan för företagets hållbarhetsarbete. Kursen riktar sig främst till de organisationer som behöver komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete. Vi går igenom hur du väljer fokusområden, genomför konkreta åtgärder inom miljö, klimat och socialt ansvar och kommunicerar hållbarhetsarbetet till kunder, medarbetare och andra intressenter.

Först ut att mäta golvläggningens klimatpåverkan

Förra året påbörjade Golvkedjan, ett av landets största golvläggningsföretag, kartläggningen av verksamhetens klimatutsläpp. När utsläppen var uppmätta kunde man konstatera att den var den största utsläppskällan fanns.

Trump kan inte rädda kolet

Under de 45 första dagarna av 2018 har den amerikanska kolindustrins kapacitet minskat med mer än under hela Obamas första regeringsperiod.