”Därför är taxi ett hållbart alternativ”

I framtiden kommer färre människor att äga en egen bil. Det gäller framförallt i städerna där invånarna istället kommer att lägga sina pengar på transporttjänster i form av kollektivtrafik, privatleasingtjänster, bilpooler, hyrbilar, och sist men inte minst, taxi.

En budget med utrymme för miljö- och klimatreformer

Med den högsta sysselsättningsgraden på 25 år och en av de högsta tillväxttakterna i Europa presenterar i dag regeringen med högt självförtroende budgetpropositionen för 2018. Årets budget lägger stort fokus på sysselsättning och skola men de starka finanserna har också gett utrymme för stora klimat- och miljöinvesteringar.

Många liberaler stödjer flygskatten

Liberalerna har hotat att fälla regeringen för den föreslagna flygskatten. Men en ny undersökning visar att många inom partiet i själva verket stödjer skatten.

IPCC drabbat av ekonomisk kris

Flera av de länder som frivilligt betalat in pengar till FN:s klimatpanel IPCC har slutat betala. Nu har organisationen drabbats av en ekonomisk kris.