2016 blir det varmaste året någonsin

2016 kommer med stor sannolikhet att bli det varmaste året någonsin. De temperaturer som uppmätts under det första halvåret är så höga att de förvånar forskarna. Men i Sverige har vi inte sett några rekordtemperaturer.

USA och Kina i hemliga klimatsamtal

En högt uppsatt grupp republikaner och demokrater har gjort två hemliga resor till Kina för att sluta ett avtal om ett gemensamt agerande i klimatfrågan. Enligt källor kan Obama sluta ett avtal redan till hösten.

Bottenhavets salthalt minskar

Umeå marina forskningscenter har upptäckt att Bottenhavets salthalt minskar stadigt. Bottenhavet börjar alltmer likna en insjö, vilket redan gett ekologiska konsekvenser.