Klimathotet- en fråga om etik

Klimathotet är den psykologiskt sett svåraste uppgift som mänskligheten ställts inför. Svårigheten att lösa problemet handlar dels om att vi formulerat frågeställningen på fel sätt menar Billy Larsson, Fil Dr i psykologi och initiativtagare till Radikalisera klimatpolitiken.nu.

USA och Kina i hemliga klimatsamtal

En högt uppsatt grupp republikaner och demokrater har gjort två hemliga resor till Kina för att sluta ett avtal om ett gemensamt agerande i klimatfrågan. Enligt källor kan Obama sluta ett avtal redan till hösten.

”Inget kommer hända om inte företagen tjänar pengar”

Den globala utmaningen i klimathotet är omfattande och kommer förstås att kosta mycket pengar. Men enligt managementkonsulten Thomas Nauclér på McKinsey, som idag talar på Sustainability Day, kan det smarta företaget faktiskt tjäna pengar på klimatkampen.