Tuffa förhandlingar om lämpliga klimatåtgärder

För närvarande sitter forskarna i intensiva överläggningar om den slutgiltiga versionen av den tredje delen av FNs klimatrapport som handlar om vad som kan göras för att minska den globala uppvärmningen.

Ny klimatrapport visar att läget förvärrats

I natt presenterade FN den mest omfattande klimatrapporten någonsin. Man konstaterar att effekterna av klimatförändringarna är tydliga och väldokumenterade. Om ingenting görs inom det närmsta åren väntar en katastrofal situation för hundratals miljoner människor i slutet av seklet.