Kinas per capita-utsläpp snart större än USA:s

Enligt en ny rapport från Netherlands Environmental Assessment Agency så ökar Kinas koldioxidutsläpp per capita i en så hög takt att landet kommer vara ikapp – och kanske till och med om – USA redan 2017.

Den fossila bränsleanvändningen ökar

Nya siffror från Svenska Petroleum Institutet visar att det släpptes ut mer koldioxid 2010 än under föregående år. Ökande volymer diesel och eldningsolja sägs ligga bakom den negativa utvecklingen.