Trump kan inte rädda kolet

Under de 45 första dagarna av 2018 har den amerikanska kolindustrins kapacitet minskat med mer än under hela Obamas första regeringsperiod.

Obama tar upp kampen mot kolindustrin

Kolkraften står för en stor del av USAs koldioxidutsläpp och därför har Barack Obama nu beslutat att gå förbi kongressen och skärpa utsläppsreglerna för kolkraftverk.

Här är världens smutsigaste branscher

Enligt en ny rapport som stöds av FN är kolenergi och boskapsuppfödning de industrier som hårdast belastar miljön. Det kostar mer att åtgärda de skador som dessa industrier orsakar miljön än vad branscherna drar in i vinst.