WWF presenterar alternativ till global avskogning

Skogssektorn kan förvandlas från en nettoutsläppskälla till en nettokolsänka innan 2020 – utan att det leder till brist på mat eller material. Det menar WWF i en rapport vars första del släpptes igår.

Kanadas skogar blir gigantisk kolsänka

Kanada har inte gjort sig känd för sin offensiva klimatpolitik. Men nu satsar man stort på att göra skogarna till ett huvudnummer. I flera regionala avtal lovar de att undanta skogen från exploatering.