Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen riktar sig till både tjänstemän och politiker och ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen riktar sig till både tjänstemän och politiker och ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen, som riktar sig till både tjänstemän och politiker, ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen riktar sig till både tjänstemän och politiker och ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Linköping växlar upp hållbarhetsarbetet

Arbetet för att Linköpings kommun ska bli koldioxidneutralt år 2025 fortsätter. Kommunens bolag har vidtagit åtgärder för att minska energiförbrukningen och utsläppen av koldioxid.

Hur dum får en kommun vara?

KRÖNIKA. Lägga aska från avfallsförbränning på en plats som underkänts för deponi, hur dumt låter inte det? Det borde varje kommunanställd avfärda som en dålig idé.

Kommuner inte redo för klimathotet

Klimatförändringarna kommer att leda till allt fler översvämningar och rasolyckor men många kommuner har ont om pengar för att förebygga den här typen av skador.

Kommunerna skyddar inte tätortsnära skog

Enligt en ny granskning av Naturskyddsföreningen är Sollentuna kommun bäst på att bevara skog runt skolor och bostäder. Samtidigt visar granskningen tyvärr att de flesta kommuner är dåliga på att skydda tätortsnära skog.

Örebro inför egna klimatavgifter

– Det här är en alternativ lösning till det vi egentligen skulle vilja men inte har rätt att göra, nämligen att köpa utsläppsrätter, säger Tomas Bergkvist, planerare på Örebro kommuns klimatkontor.

Här koras Sveriges miljöbästa kommuner

Helsingborg, Stockholm, Sundsvall och Malmö tog i söndags kväll mot priset för Sveriges miljöbästa kommuner. Läs miljöcheferna avslöja hemligheten bakom framgångarna och dela med sig av goda råd.