Ovanligt att miljökrav överprövas

Att ställa miljökrav vid upphandling innebär inte någon risk, som många kanske tror. Miljökrav har sällan överprövats, och i de fall de har bedömts som vaga har ingen straffats. Upphandlingen görs i så fall bara om.