Här är Förnybart.nu:s förslag till regeringen

Öka den förnybara energitillförseln med 70 TWh till 2020, minska Sveriges energianvändning med 20 procent till 2020 och öka andelen förnybar energi med 70 procent till 2020. Det är förslagen som Förnybart.nu presenterar i en ny rapport.