Nationell miljömålssamordnare för näringslivet ska driva på omställningen

Annika Helker Lundström, i dag VD för Svensk Vindenergi, blir nationell miljömålssamordnare från den 1 januari 2015.
– En nationell miljömålssamordnare för näringslivet blir en katalysator för den omställning som behövs för att vi ska kunna nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen, säger Lena Ek, miljöminister i en presskommentar.

Världens blickar på utredning om kemikalieskatt

I december i fjol tillsatte miljöminister Lena Ek (C) en utredning om ekonomiska styrmedel för kemikalier. Målet var att hitta nya sätt för att minska miljö- och hälsofarliga ämnen. Regeringen pekade särskilt på en kemikalieskatt.

Ek vill att Romson tar tillbaka varguttalande

Miljöminister Lena Ek (C) är upprörd över språkröret Åsa Romsons (MP) uttalande om att regeringen har tvingat forskare att vinkla rovdjursrapporter. Ta tillbaka det, lyder Eks uppmaning.

Oppositionen: Regeringens klimatmål mindre ambitiöst än EUs

I veckan samlas EU:s miljö- och energiministrar för att förhandla om ett nytt energi- och klimatramverk för 2030. Enligt regeringen är det förslag man planerar att presentera mer ambitiöst än EU:s, men oppositionen menar att det i själva verket kan vara tvärtom.

Ministrar anklagas för klimatbluff

I en debattartikel igår skrev centerministrarna Anna-Karin Hatt och Lena Ek att alliansregeringen stödjer EU-kommissionens förslag på nya klimat- och energimål för 2030. I dag svarar Socialdemokraterna att utspelet är en dimridå, kommissionens förslag innebär inga nya åtgärder som gynnar klimatet.

Sveriges regering stämmer EU-kommissionen

Sveriges regering anser att EU-kommissionen förhalar kriterier som behövs för att stoppa hormonstörande ämnen som finns i bland annat skor och kläder. Nu överväger man att stämma kommissionen i EU-domstolen

Boverket skapar strategi för hållbara städer

Regeringen ger Boverket i uppdrag att ta fram en strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Det behövs ytterligare insatser för att miljökvalitetsmålet om en god bebyggd miljö ska nås, anser regeringen.

Lena Ek: Så kan miljöfrågorna bli centrala i valet

Som Miljöaktuellt har rapporterat tidigare är förutsättningarna för att miljö- och hållbarhetsfrågorna blir centrala i valrörelsen dåliga. Nu ger miljöminister Lena Ek sin bild av vad som krävs för att få upp dem på agendan.

Hård kritik mot Lena Eks vargpolitik

I onsdags fattade Förvaltningsrätten i Stockholm ett beslut om att tillfälligt stoppa årets planerade licensjakt på varg. Det är ett beslut som är lika begripligt som Naturvårdsverkets jaktbeslut är obegripligt skriver DNs Hanne Kjöller i en krönika.

Regeringen utreder gifter i kläder

Miljöminister Lena Ek har tillsatt en utredning som ska titta på hur man kan göra det dyrare för klädföretag att sälja kläder som innehåller gifter i Sverige.

Rovdjurbeståndet ska minskas kraftigt

En ny proposition för sänkta referensvärden för djurs bevarandestatus har nyligen röstats igenom. Bakom förslaget står regeringen som vill se en halverad vargstam och en björnstam som minskas med två tredjedelar.