”Hög tid att välja förnybart”

DEBATT Nu behövs ett tydligt besked från Energikommissionen att Sveriges framgångsrika satsningar på förnybar energi ska fortsätta och ett nytt ambitiöst mål till 2030, skriver Linda Burenius Magnusson, ordförande för 100% Förnybart.

Majoritet vill sänka skatt på andelsägd vindkraft

Mikroproduktion av förnybar el ska få skattelättnader, enligt ett förslag som regeringen just nu filar på. Men energibolaget OX2 tycker att även andelsägd sol- och vindkraft bör inkluderas och får i sin enkät stöd av en riksdagsmajoritet.