Lastbilarna som tar tåget

Svenska Flexiwaggon kombinerar järnvägens miljöfördelar med lastbilens flexibilitet. Genom att låta lastbilarna ta tåget på de långa sträckorna effektiviseras transporterna samtidigt som säkerheten ökar på vägarna.

Transportbranschen: Handel med utsläppsrätter enda vägen

En undersökning från TransportGruppen visar att det krävs väldigt höga skatter för att godstransporternas klimatpåverkan ska påverkas i nämnvärd utsträckning. Den höga kostnaden gör att man kommer med det kontroversiella förslaget att det enda styrmedlet som ska finnas är att inkludera vägtransporterna i EU:s handel med utsläppsrätter. Det skulle innebära att transporterna inte minskar, enligt rapporten.