Sverige fortsätter bryta mot EU:s miljöregler

EU-domstolen fällde förra året Sverige för att inte uppfylla kraven på luftkvalitet som gäller inom EU. Idag, ett år senare, är partikelhalterna i Sveriges storstäder fortsatt höga och Sverige riskerar att återigen ställas inför rätta.