”Rena luften eller dö – New Delhis utsläppsmål är på allvar”

Bilfria dagar, tuffare dieselkrav och krav på konverterade taxis. New Delhis styre tar snabba steg för att få bukt med luftföroreningarna – och – för att förhindra att medelklassen flyr. Till och med Volvo har anpassat sin bilreklam till den nya miljöagendan, skriver Mattias Goldmann, vd på Tankesmedjan Fores.

Luftföroreningar stort problem inom EU

EU:s miljökommissionär Janes Potocnik vill skärpa reglerna för de EU-länder som inte klarar gränsvärdena för luftföroreningar. Sverige är ett av de länder där medborgarna utsätts för för höga halter av farliga partiklar i luften.

Luftföroreningar ger diabetes

En ny undersökning som genomförts i Skåne visar att även måttliga luftföroreningar skadar gravida kvinnor och deras barn.

Stadsljus förvärrar luftföroreningar

Ljusföreoreningar orsakar en rad kända problem för både människor och djur. Nu menar amerikanska forskare att de dessutom bidrar till en sämre luft för stadsborna.

Bilbromsar lika illa som dubbdäck

Bilarnas skivbromsar ger upphov till lika mycket partiklar i luften som dubbdäck och avgaser. Dessutom är partiklarna mycket små och kan därför hålla sig svävande under längre tid. Det visar forskning vid KTH.

Nu kommer trottoaren som renar luften

I Malmö testar man nu att lägga en ny typ av trottoarbeläggning på Amiralsgatan. Den nya trottoarsten binder luftföroreningar och kan på så sätt rena luften längs gatan.