Miljömäktigast nr 5: Maria Wetterstrand, fristående grön samhällsdebattör (54)

Om någon trodde att Maria Wetterstrand skulle dra sig tillbaka från miljöfrågorna när hon klev av posten som språkrör för Miljöpartiet så hade de fel. Med samma energiska engagemang fortsätter Wetterstrand att debattera
miljö- och hållbarhetsfrågor. Dessutom har hon tagit positionen som ordförande för Miljömålsberedningen och kommer att vara en nyckelperson i regeringens miljö- och hållbarhetsarbete framöver.

Hon är miljömäktigast 2010

Maria Wetterstrand, Miljöpartiets språkrör, är Miljömäktigast år 2010. En titel som självklart är en ära, men samtidigt förpliktigar en hel del. Själv vill Maria Wetterstrand gärna vara miljömäktig, så länge det innebär att hon får ha inflytande över miljöfrågorna.