Femdubbling av utsläppshandel till år 2020

Regeringen vill få fart på marknaden för utsläppskrediter. I höstbudgeten räknar regeringen med att satsa cirka 1 miljard kronor fram till och med år 2012. Det räcker för att bygga upp en framtida buffert av utsläppsrättigheter.