Utlandet får betala klimatnotan

Utsläppen av växthusgaser från svensk konsumtion minskar. Men utomlands ökar utsläppen från konsumtionen – som till övervägande del är privat.