Analys: Det våras i miljöpolitiken

Det finns flera hoppfulla tecken i miljöpolitiken, skriver Mikael Karlsson, ordförande i EEB (European Environmental Bureau) och tidigare ordförande för Naturskyddsföreningen.

Världens miljömäktigaste är…

I nya numret av Miljöaktuellt får du läsa om de 49 miljömäktigaste personerna i världen. Därtill: stort solenergireportage, spaning om nästa miljöminister och ett tema om hållbarhetsredovisningens dilemma.

Debatt: Så kan Sverige lyfta sig ur det miljöpolitiska mörkret

Valrörelsen har delvis bidragit till att fördumma miljödebatten och har fört partierna bort från varandra när de tvärtom borde verka mer över blockgränsen, i alla fall om miljömålen ska nås och Sverige åter ska bli internationell föregångare, skriver Mikael Karlsson, ordförande för EEB.

Avgörande helg för Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen har förkroppsligat den svenska miljörörelsen i över 100 år. Nu står man inför ett vägskäl. Föreningen slits åt olika håll. Håller de effektiva lobbyisterna i Stockholm på att konkurrera ut det ideella arbetet i kretsarna? Valet av ny ordförande i helgen blir en vägvisare.

Maktkamp i Naturskyddsföreningen

Mikael Karlsson avgår som ordförande i Naturskyddsföreningen vid årets stämma den 14-15 juni. Nu är kampen för att efterträda honom i full gång.