Strömming från södra Östersjön ätbar igen

Östersjöns strömming innehåller så mycket dioxiner att livsmedelsverket avråder barn, gravida och kvinnor i fertil ålder att äta den. Men nu har halterna minskat på strömming fångad i Stockholms skärgård och söderut.

Så vill FN-stoppa kvicksilverutsläppen

Det mesta av det kvicksilver som idag säljs är ämnat till tandfyllning. Men ofta används tand-kvicksilvret till småskalig guldutvinning där ämnet släpps rakt ut i naturen. Nu vill FN sätta stopp för hanteringen.

Forskare: Flamskyddsmedel kan vara tickande miljöbomb

Forskare vid kemiska instutionen vid Umeå universitet ska nu undersöka hur bränder i flamsyddat material påverkar miljön.
– Vi vet att utsläppen av bromerade dioxiner kan vara stora, men vi vet inte vilka ”avtryck” detta ger i miljön, säger forskaren Staffan Lundstedt.

Mystisk massdöd av fåglar

En fågelexpert har påträffat över 400 döda fåglar på en i ö Blekinge skärgård. Det handlar framför allt om skrattmåsar men även om ett 40-tal kentska tärnor, en mycket ovanlig fågelart.