Rapport: Miljömålen träffar bara stolpen

Bara ett av 16 miljömål ser ut att nås i nuvarande takt. För ytterligare tre andra miljömål ser utvecklingen positiv ut. Men för fem mål är utvecklingen negativ och för resten finns ingen tydlig riktning.

”Miljömål måste även räkna med utsläpp utomlands”

Det är viktigt att analysera konsumtion och inte bara produktion för att ge en fullständig bild av Sveriges miljöpåverkan, säger Miljömålsrådet. ”Den svenska konsumtionens negativa påverkan på miljö och hälsa måste minska både inom och utanför Sverige,” framhåller rådet i sin årliga rapport till regeringen, där det framgår att endast ett av de 16 miljömålen är möjligt att nå.

Så slipas vittnen i miljömål

Ändringar i Miljöbalken har gjort det enklare för åklagarna att väcka åtal i miljömål, vilket gör att miljöinspektörer oftare kallas som vittnen. En förberedande kurs kan förhindra att det blir en obehaglig upplevelse.

Danderyds villaägare kritiska till miljöarbetet

En av Sveriges rikaste kommuner, Danderyd, finns med bland de 14 kommuner som är sämst på miljö i Miljöaktuellts undersökning. På Danderyds Villaägareförening är man inte förvånade över kommunens dåliga resultat.
– Kommunen har inte prioriterat miljöfrågorna, konstaterar man.