Näringslivet kritiserar nytt klimatmål

Enligt uppgifter blir Miljömålsberedningens kommande förslag ett svenskt klimatmål för 2050 där utsläppen ska ner med 90 procent. Men förslaget möter nu kritik från Svenskt Näringsliv, LO och LRF.

”Miljömålsberedningen kan inte längre stå kvar vid 2 grader”

Vi står inför en ny spelplan. Klimatmötet i Paris medför av allt att döma ett helt annat tempo i klimatarbetet framöver. På hemmaplan kan Miljömålsberedningen rimligen inte – efter att EU och Sverige gett stöd till 1,5-gradersmålet – stå kvar vid 2 grader i sitt kommande betänkande. Det skriver Mikael Karlsson, miljöforskare och ordförande för European Environmental Bureau.

Alliansen: ”Så klarar vi både jobben och miljön”

Miljömålsberedningens förslag stärker skyddet av skog utan att
tappa fokus på skogens viktiga roll för jobb, ekonomi och omställningen till ett hållbart samhälle, skriver fyra företrädare från Alliansen på Miljöaktuellt debatt.

Helena Leander: Miljömålsfiasko i skogen!

Miljömålsberedningens arbete för skogen har varit en stor avledningsmanöver. Varken alliansen eller socialdemokraterna är beredda att ta konsekvenserna av de miljömål riksdagen satt upp, skriver Helena Leander (mp) i en debattartikel.

Replik: Vi söker en långsiktig och bred uppgörelse i Miljömålsberedningen

Allilansen svarar på Per Bolunds tidiare debattinlägg: ”Samma dag som Miljömålsberedningen lämnar över sina förslag till regeringen om etappmål inom de fyra områdena luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald väljer Miljöpartiets ledamot av beredningen, Per Bolund, att på Miljöaktuellts debattsida kritisera regeringens direktiv till beredningen. För oss framstår det som ett något märkligt agerande.”