Börspapper miljömärks

Svanen har fått i uppdrag av Nordiska miljömärkningsnämnden att ta fram kriterier för miljömärkning av aktiefonder.

Svanen viker sig för företagen

Miljömärkningen Svanen har sänkt sina miljökrav för att möta pappersindustrins klagomål – tvärt emot sin egen policy om att ständigt skärpa kriterierna. Och på hemsidan fortsätter man hävda att ”Vi skärper kraven kontinuerligt för att få en ständig miljöförbättring av de miljömärkta produkterna.”

Total förvirring om miljömärkta varor

Länsförsäkringar säger att svenska hushåll blir sämre på att handla miljövänligt. Samtidigt säger Telge Energi att de blir bättre. Bland undersökningar av konsumenternas miljövanor tycks förvirringen vara total.

Svenskar låter plånboken styra

Under det senaste året har svenskarna blivit sämre på att agera miljövänligt. Det visar en färsk studie från Länsförsäkringars Miljöbarometer. Länsförsäkringars miljösamordnare tror att det kan bero på finanskrisen.