”Därför är taxi ett hållbart alternativ”

I framtiden kommer färre människor att äga en egen bil. Det gäller framförallt i städerna där invånarna istället kommer att lägga sina pengar på transporttjänster i form av kollektivtrafik, privatleasingtjänster, bilpooler, hyrbilar, och sist men inte minst, taxi.

En budget med utrymme för miljö- och klimatreformer

Med den högsta sysselsättningsgraden på 25 år och en av de högsta tillväxttakterna i Europa presenterar i dag regeringen med högt självförtroende budgetpropositionen för 2018. Årets budget lägger stort fokus på sysselsättning och skola men de starka finanserna har också gett utrymme för stora klimat- och miljöinvesteringar.

Delade meningar kring miljösatsningar i vårbudgeten

Med ett klimatpolitiskt ramverk, nya mått för välstånd, en särskild miljöbilaga med fokus på konsumtionsbaserade utsläpp och transportsystemets inverkan på miljön samt 500 färska miljoner till nya klimatinvesteringar anser sig regeringen satsa stort på miljö- och hållbarhetsutmaningarna. Men vare sig oppositionen eller miljörörelsen är nöjda med årets vårbudget.

Så sätter regeringen fokus på transporter och hållbar konsumtion i vårbudgeten

På tisdag nästa vecka lämnar regeringen sin vårbudgetproposition och för första gången i modern tid har regeringen infört en särskild miljöbilaga i budgeten. Miljöbilagan ska enligt miljöminister Karolina Skog (MP) och finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) beskriva regeringens olika hållbarhetsinitiativ, ge samhällets aktörer en ökad insyn och bidra till att systematisera regeringens miljöpolitik.

Debatt: Regeringen har inte övergivit vägslitageskatten

DEBATT Vägslitageskatten är tänkt att omfatta både svenska och utländska åkare. En distansbaserad skatt förutsätter att det finns ett register som även kan användas för att komma tillrätta med olaglighet på vägarna. Regeringen vill förbättra villkoren för hederliga och skötsamma företag som erbjuder värdiga arbetsvillkor. Det är beklagligt att vi inte har Centerpartiet med oss i det arbetet. Det skriver Miljöpartiets Karin Svensson Smith och Rasmus Ling i en replik.

Positionerna klara för slutförhandling om utsläppshandeln

EU:s miljö- och klimatministrar lyckades i går enas om en linje för hur utsläppshandeln ska skärpas under perioden 2020-2030. En positiv överenskommelse för klimatet, enligt regeringen. En överenskommelse som inte lever upp till EU:s ambitioner i Parisavtalet, enligt kritikerna. Polens miljöminister känner sig lurad.

Klimatrabatt i stället för kilometerskatt

DEBATT En klimatrabatt för den som väljer att köpa en lastbil med förnybart bränsle i tanken. Det föreslår Per Åsling (C) och Anders Åkesson (C) nu när regeringen valt att lägga ner förslaget om en kilometerskatt.
”På det sättet använder vi en morot, inte en piska, för att skapa en större efterfrågan på lastbilar som drivs av förnybart”, skriver de.

Förbjud försäljning av produkter med mikroplaster – för Östersjön skull

DEBATT: Östersjön är inte bara hårt drabbat av övergödning, miljögifter och ohållbart fiske. Nu har ytterligare ett hot identifierats – mikroplaster. En del av dessa kommer från kosmetiska produkter, ofta tillsatta i onödan. Nu har Sveriges regering möjlighet att gå före och visa vägen, och att påverka andra Östersjöländer att också förbjuda mikroplaster i kosmetiska produkter.

Fredagskommentar: Barn och farliga kemikalier

Det var hösten 2011, miljöminister Andreas Carlgren hade kallat till presskonferens på Rum för barn i Kulturhuset i Stockholm. I handen hade han en leksakshäst hastigt inhandlad i något av Stockholms citys leksakspalats. Kanske, en farlig sak, menade miljöminister.