Ett steg närmare en internationell lag mot miljöförstörelse

Internationella Brottsmålsdomstolen i Haags beslut att börja ta sig an miljöbrott är ett viktigt steg mot ett införande av en internationell ekocidlag. Det anser organisationen End Ecocide on Earth som arbetar för att inkludera allvarliga brott mot miljön som ett femte brott inom Romstadgan.

Experten: Därför borde landshövdingen polisanmält Northland

Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län, lät under flera år bli att åtalsanmäla gruvbolaget Northland Resources för misstänkt miljöbrott. Hans uttalanden i media om att det var viktigt att vänta med åtalsanmälan är inte bara felaktig utan förödande för miljöarbetet, skriver Stefan Karlmark i Miljöaktuellt Lag & rätt.

Rättelse: Fel om ekomorötter

Det var inte ekomorötter som besprutats med otillåtet bekämpningsmedel. Miljöaktuellt beklagar misstaget. Här är förklaringen till det inträffade.

”Miljörätten saknar kompetenta uttolkare”

Det svenska miljörättsväsendet har inte förstått vattnets avgörande roll för naturens välbefinnande. Orsaken är att man saknar högutbildade och erfarna ekologer. Det är på tiden att detta kommer till allmän kännedom och åtgärdas, skriver fyra professorer på Miljöaktuellts debattsida.