Fler kommuner ställer miljökrav i upphandlingar

Fler kommuner än i fjol ställer krav på både miljö och sociala förhållanden i sina upphandlingar. Uppföljningen är kommunernas svaga sida, även om den också verkar förbättras. ”Upphandling diskuteras på ett helt annat sätt nu”, säger Peter Nohrstedt på Miljöstyrningsrådet.

Två hållbarhetspriser till Värmland

När Miljöstyrningsrådet för sjunde året i rad delade ut priserna Utmärkt hållbar upphandlare och Utmärkt hållbar leverantör gick båda priserna till Värmland.

Miljöstyrningsrådet uppmuntrar miljökrav

EU:s mål för grön upphandling börjar visa resultat. Miljöstyrningsrådet har bland annat startat en helpdesk för att hjälpa upphandlare i offentlig sektor att ställa hållbarhetskrav.