”Regeringen satsar stort på miljön”

DEBATT/REPLIK Det är förmätet av Moderaterna att kritisera en tillfällig framskjutning av vissa miljöinvesteringar, skriver Matilda Ernkrans (S), ordförande i Miljö-och jordbruksutskottet, och Stina Bergström (MP), miljöpolitisk talesperson.

”Den gröna färgen flagnar”

DEBATT Miljö- och klimatarbetet i Sverige bromsas av regeringspartiernas svårigheter att komma överens sinsemellan, skriver Johan Hultberg, miljö- och klimatpolitisk talesperson för Moderaterna.

Debatt: M och S – lyssna på era kommunpolitiker i gruvfrågan!

Flera S- och M-märkta kommunpolitiker kräver lokal vetorätt mot prospektering i alunskiffer. Det är dags att partihögkvarteren centralt börjar lyssna på sina partikamrater i kommunerna, skriver Jonas Eriksson, vice ordförande i riksdagens näringsutskott och mineralpolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Moderaterna vill luckra upp bullerregler

Luckra upp bullerreglerna, begränsa möjligheten att överklaga byggbeslut och få bort kravet att en parkeringsplats måste till för varje ny bostad som byggs. Här är löftena från Moderaternas valupptakt.

Klimatriksdagen höll tyst minut för M och SD

Nya ägardirektiv för Vattenfall, genomför klimatberedningens förslag och halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiod. Det är några av de sju förslag som röstades fram på helgens Klimatriksdag 2014 i Norrköping och som sedan överlämnades till riksdagspartierna.

Jämtkraft – När elkunden tar över

I elbranschen har vi i flera år pratat om morgondagens kund. Vi är där nu. Elmarknaden står idag inför förändringar som ökade kundkrav, ökat miljömedvetande, och trenden gör din egen el.