Hård kritik mot regeringens nya miljöbilsdefinition

I regeringens vårbudget föreslås att miljöbilar från årsskiftet ska släppa ut 95 g CO2/km. Den stora nyheten är att tyngre bilar ska få släppa ut mer – till och med mer än dagens miljöbilsgräns på 120 g CO2/km. Nu kommer kritiken mot definitionen.