Regeringen: Så ska Vattenfall bli ledande i energiomställningen

En trygg, säker och konkurrenskraftig energiförsörjning är en förutsättning för en fortsatt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Den svenska energipolitiken ska skapa villkor för en kostnadseffektiv energianvändning och en omställning till ett hållbart energisystem. Regeringen anser att Vattenfall ska vara ledande i denna omställning, skriver närings- och innovationsminister Mikael Damberg och finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Därför är svenskar dåliga på att sälja miljöteknik

Igår bjöd Swentec in till ett seminarium för att diskutera hur Sverige ska bli en ledande miljötekniknation. De flesta verkade rörande överrens om två saker – dels att Sverige är ganska bra på miljöteknik. Dels att Sverige och svenskar är värdelösa på att sälja och marknadsföra den miljöteknik de skapat.